test Most Energy

Ürünler > Transformatör

Topraklama Transformatörleri

Topraklama transformatörü; zig-zag, yıldız-üçgen ve açık üçgen bağlantı yapısına sahip olabilir. Faz-toprak yolunda düşük empedans göstererek sistemin nötr geriliminin toprak gerilimi seviyesinde kalmasını sağlar. Ayrıca sıfır bileşen akımı için kaynak oluşturur. Topraklama transformatörleri endüktif bir cihazdır. Aktif yük taşımazlar.

Teknik Özellikler

- Faz-toprak arızalarında arıza akımı için kaynak oluştururlar.
- Faz-nötr bağlantılı yüklerin bağlantısının yapılmasına izin verirler.
- Hata akımlarını ölçmek için ölçüm noktası oluştururlar.
- Bir topraklama trafosu aynı zamanda devre üzerindeki dengesiz yüklenme durumunda da görev yapar.

Scroll to Top